JEWELLERY

KRISTY BUJANIC 

I grew up within the Croatian culture, included by western culture. I have mainly been in contact with Croatian tradition in stead of the Flemish culture. My parents and grandparents have worked their way up with hard labour. From my education, this has always been my worldview. Because I grew up between both cultures, I look at the world “from 2 points of view”.  On the one hand, I’ll look at my family’s fatherland with warmth and love but on the other hand, I look at this ‘gloss over’ from a Western perspective. In certain situations, these feelings include aversion (disgust) and pity.

This duality also occurs in my daily life. It can be seen in both my personality, my work and my way of working. I get motivation and passion from these contrasting world views and contrasting ways of working.

Onto this day, I try to find a balance in my work. I think this is someting that can inspire me for a lifetime.

Kristy groeide op in de Kroatische cultuur, omvat door de westerse cultuur (een familiale bubbel). Ze is vooral met Kroatische tradities in contact gekomen in plaats van met de Vlaamse cultuur. Haar ouders en grootouders hebben zich met hard werken (handarbeid) en vooruitstreven (emigreren) kunnen opwerken tot waar ze nu staan. Dit is vanuit haar opvoeding steeds haar wereldbeeld geweest. Omdat ze tussen beide culturen opgegroeid is, bekijkt ze de wereld ‘vanuit 2 standpunten’. Enerzijds kijkt ze met liefde en warmte naar haar familie’s vaderland, maar anderzijds bekijkt ze deze verbloeming vanuit een westers perspectief en met een kritisch oog.

Deze dualiteit komt ook voor in haar dagdagelijkse leven, dit is iets dat erg typerend is. Dat valt af te leiden uit zowel haar persoonlijkheid als uit haar werk en haar manier van werken. Ze haalt haar motivatie en passie uit deze uitgesproken contrasten door middel van contrasterende werkmethodes & contrasterende wereldbeelden.

Tot op het heden probeert ze een evenwicht te vinden in haar werk, iets waar dat ze naar eigen zeggen levenslang inspiratie uit zal kunnen putten.